bán số : 096.234.4953 sim nguyên kít ai mua liên hệ : 0967.229.779 thankj!