.................................................. .................................................. ................................................................................ .................................................. ................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........
0967 51 6886 - 0967 516886.................................................. ....................
Sim mới nguyên kít để mãi mãi.giá 4tr5.lh: 097 3333 697-094 3333 687(Call là fix)