[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/05/1178565/201304141809_13153877269549_1.gif[/IMG]
[B][I]
*[/I][/B]
CÔNG TY CỔ PHẦ[B][I]N ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP MỚI*[/I][/B]
[B][I]Nhà sản xuất và cung cấp bu lông, ốc vít chuyên nghiệp Việt Nam[/I][/B]
[I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"][B]*[/B][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]Sản xuất Bu Lô[/URL][/I][I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]ng Móng[/URL][/I][I],*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]Neo J,I,L[/URL][/I][I]*[/I][I],*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]Gu zông[/URL][/I][I],*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]thanh ren[/URL][/I][I],*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]Ubolt,...bằng vật liệu Thép CT3, C45, 40K[/URL][/I][I]*[/I][I]( Cấp bền từ 4.6, 4.8. 5.6, 6.6 – 8.8 )[/I]
[I]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]Sản xuất Bu Lông chữ T, Bu lông Quả Bàng, Bu Lông đầu Vuông, Bu Lông Ngạnh, Bu lông sóng đường,...[/URL][/I]
[I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]Bu Lông liên kết đầu lục giác Thép 4.8, 8.8, 10.9 ren thường - 0.9 ren mịn, Lục giác chìm 12.9[/URL][/I]
[I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]Bu Lông Inox SUS 201, 304, 316, 410[/URL][/I]
[I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]Bu lông đầu vít, Lục giác chìm, vít trí, Bu lông Nở sắt mạ vàng, nở đóng ( tắc kê đạn ), ống nối ren, ty ren, Bu lông đầu tròn cổ vuông, bu lông chữ U ( Ubolt ), đai ốc, vòng đệm phẳng, vòng đệm vênh,…[/URL][/I]
[I]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]Sản xuất & gia công Bản mã, mặt bích thép với độ dầy bất kỳ & khoan, khoét, dập lỗ theo y/c[/URL][/I]
[I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]Xi mạ điện phân trắng , cầu vồng, xi đen, nhuộm đen và mạ kẽm nhúng nóng Bu Lông,....
[/URL][/I]
[I]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP MỚI[/URL][/I][I]
569/49D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp: HCM , Việt Nam
Hotline:*[/I][I][B]0943 194 194 / Fax: 08 3512 1806[/B][/I]
[I]Email: * * * *[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Asale%40newsolution.vn"]sale@newsolution.vn[/URL][/I]
[I]Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnewsolution.vn%2F"]http://newsolution.vn/[/URL] *[/I][I]*- *[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bulong.net%2F"]www.bulong.net[/URL][/I]
[I]*[/I]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]