cần tìm một con homphone trả trước lắp được vào đi động chạy toàn hà nội,ai có call 0966481888.thanks
-)s-)s-)s-)s-)s-)s-)s