Tình trạng trả sau,vào tên chính chủ toàn quốc...KM gọi nội mạng 12th/84k/1th