0938.569.368 500k
0938.569.369 500k
0934.804.408 600k
0909.992.392 400k
0909.92.04.92 500k

Tất cả là sim trả trước. Sang tên chính chủ.
Giá em để vậy là tốt lắm rồi. Đừng mặc cả vô ích nhé các bác. Thanks.