Cho thuê Căn hộ Saigon Pearl 2 phòng ngủ Ruby Topaz Sapphire

· Ruby 1 tầng 15, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng ĐB, $950/tháng
· Ruby 1 tầng 16, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng TN, $1250/tháng

· Ruby 2, tầng 15, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng ĐB, $950/tháng
· Ruby 2, tầng 17, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng TN, $1250/tháng
· Ruby 2, tầng 30, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có ít nội thất, hướng TN, $1250/tháng
· Ruby 2, tầng 29, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng TN, $1000/tháng

· Topaz 1, tầng 30, 89m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng ĐB, $950/tháng
· Topaz 1, tầng 10, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng TN, $950/tháng
· Topaz 1, tầng 18, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng TN, $1000/tháng
· Topaz 1, tầng 17, 89m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng TN, $1200/tháng

· Topaz 2, tầng 5, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng TN, $1050/tháng
· Topaz 2, tầng 16, 86m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng TN, $1200/tháng
· Topaz 2, tầng 20, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng ĐB, $900/tháng
· Topaz 2, tầng 22, 86m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, có nội thất, hướng ĐB, $1200/tháng

· Sapphire 1, tầng 25, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng N, $1200/tháng
· Sapphire 1, tầng 20, 90m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng B, $900/tháng
· Sapphire 1, tầng 16, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng N, $1200/tháng
· Sapphire 1, tầng 22, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng N, $1350/tháng

· Sapphire 2, tầng 5, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng N, $900/tháng
· Sapphire 2, tầng 25, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, có nội thất, hướng B, $1350/tháng
· Sapphire 2, tầng 18, 90m2, 2 phòng ngủ, view sông Saigon, hướng B, $900/tháng
· Sapphire 2, tầng 15, 90m2, 2 phòng ngủ, view Q1, view sông Saigon, hướng N, $1200/tháng

Duy Định 090 9988 697 - CHUYÊN đất Thạnh Mỹ Lợi Q2, căn hộ Saigon Pearl