Chuyên phân phối sổ caro 16x24, 21x33, 25x35, 30x40,sổ bìa da CK7, Sổ bìa da CK8, Sổ bìa da CK9...Phân phối gía gốc.Giao hàng đi tỉnh

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]