[B]Vũ Đoàn Titan[/B]
[B]chuyên cung cấp nhóm nhảy, nhóm múa theo nhu cầu của khách hang:[/B]
[B]CARNIVAN[/B] [B],[/B] [B]HAWAII[/B] [B],[/B] [B]HIỆN ĐẠI[/B][B],TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC,[/B] [B]HIPHOP[/B] [B],[/B] [B]SAMBA[/B] [B]……[/B]

[LIST][*][B]Vũ đoàn chuyên biểu diễn tại khách sạn 5 sao , resort trên toàn quốc .[/B] [*][B]Luôn luôn luyện tập tiết mục mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức* nghệ thuật ngày Càng cao của quí khách trong nước cũng như khách Quốc tế…[/B] [*][B]·******[/B] [B]Qúi vị có thể yêu cầu thêm bớt diễn viên của từng tiết mục[/B] [/LIST]
[B]Chuyên Cung Cấp các dịch vụ sau:[/B]

[LIST][*][B]Ph[/B][B]ụ[/B][B]c v[/B][B]ụ[/B] [B]l[/B][B]ễ[/B] [B]khánh thành, khai tr[/B][B]ươ[/B][B]ng, h[/B][B]ộ[/B][B]i ch[/B][B]ợ[/B] [B]tri[/B][B]ể[/B][B]n lãm, festival[/B] [*][B]L[/B][B]ễ[/B][B]* c[/B][B]ướ[/B][B]i h[/B][B]ỏ[/B][B]i, sinh nh[/B][B]ậ[/B][B]t, b[/B][B]ư[/B][B]ng qu[/B][B]ả[/B][B], khánh ti[/B][B]ế[/B][B]t[/B] [*][B]Ph[/B][B]ụ[/B][B]c v[/B][B]ụ[/B] [B]cho các s[/B][B]ự[/B] [B]ki[/B][B]ệ[/B][B]n event, chào m[/B][B]ừ[/B][B]ng các ngày l[/B][B]ễ[/B][B],[/B] [*][B]múa c[/B][B]ổ[/B] [B]đ[/B][B]ộ[/B][B]ng cho các gi[/B][B]ả[/B][B]i thi đ[/B][B]ấ[/B][B]u, khai m[/B][B]ạ[/B][B]c s[/B][B]ự[/B] [B]ki[/B][B]ệ[/B][B]n, ra m[/B][B]ắ[/B][B]t, gi[/B][B]ớ[/B][B]i thi[/B][B]ệ[/B][B]u s[/B][B]ả[/B][B]n ph[/B][B]ẩ[/B][B]m m[/B][B]ớ[/B][B]i[/B] [*][B]Nh[/B][B]ả[/B][B]y, múa ph[/B][B]ụ[/B] [B]ho[/B][B]ạ[/B] [B]cho ca s[/B][B]ỹ[/B] [B].[/B] [/LIST]
[B]ph[/B][B]ụ[/B][B]c v[/B][B]ụ[/B] [B]t[/B][B]ậ[/B][B]n tình chu đáo, vui v[/B][B]ẻ[/B][B].* Giá h[/B][B]ợ[/B][B]p lý cho m[/B][B]ọ[/B][B]i ch[/B][B]ươ[/B][B]ng trình.[/B]
[B]Titan Dancegroup[/B]

[LIST][*][B]Tr[/B][B]ưởng đoàn: Nguyễn Hùng Việt[/B]
1. Trụ sở chính : [B]63 Lý Thái T[/B][B]ổ p.1 Quận 10 , Tp.HCM[/B] [*]2. HotLine: Phòng kinh doanh: [B]0937 1007 86 (Ms.Phụng)[/B] [*]3. Email[B]: [email]kimphung_10@yahoo.com[/email][/B] [/LIST]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]