Chuyên các số cố định dành cho hãng Taxi
39.76.76.76 , 39.71.71.71 , 37.19.19.19 , 37.58.58.58 , 36.869.869 , 38.59.59.59 , 36.75.75.75 , 38.82.82.82 , 38.84.84.84 , 38.111.999 , 35.74.74.74 , 37.52.52.52 , 35.113.113 , 37.85.85.85 , 36.886.886 , 35.668.668 , 35.77.88.77 , 36.88.99.88 , 38.33.88.33 , 37.33.88.33 , 39.686.686 , 38.568.568 , 32.889.889 , 36.444.999 , 38.444.999 , 38.222.333 , 38.111.222 , 35.111.333 , 35.111.555 , 38.111.777 , 38.111.999 , 38.333.444 , 35.333.444 , 36.333.444 , 38.333.777 , 35.333.777 , 37.555.333 , 38.555.333 , 36.88.88.99 , 35.88.88.99.....giá 25tr => 35tr (giá chọn gói)

Hiện trong kho còn rất nhiều số,bạn có thể chọn số theo yêu cầu.....Call

Liên hệ:091830.5885 (có thương lượng)* 24/24h