ống thép đúc 5 inch,phi 140,phi 141 ,DN 125 *API-5L,ASTM-A106* tiêu chuẩn sch40,sch80, sch160,xxs
Thép ống đường kính, phi OD (mm) 34.0 42.0 48.0 51.0 60.3 73.0 76.0 89.0 102.0 108.0 114.3 140.0 159.0 168.0 178.0 194.0 203.0 219.0 273.0 325.0 377.0 406.4 508.0 610.0
*Sản phẩm về thép · Thép ống đúc · Thép ống hàn ... ống đúc. Mua hàng. Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/
[I][B]Thép ống đúc[/B][/I]:*[I][B]ASTM A106[/B][/I]-Grade B,*[I][B]ASTM[/B][/I]*A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN,*
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 530, colspan: 15"] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 37"] [B]DN[/B]
[/TD]
[TD="width: 49"] [B]OD[/B]
[/TD]
[TD="width: 445, colspan: 13"] [B]Độ dày*[/B][B]
[B](wall thickness)*[/B][/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 37"] [B]mm[/B]
[/TD]
[TD] [B]*mm*[/B]
[/TD]
[TD] [B]10[/B]
[/TD]
[TD] [B]20[/B]
[/TD]
[TD] [B]30[/B]
[/TD]
[TD] [B]STD[/B]
[/TD]
[TD] [B]40[/B]
[/TD]
[TD] [B]60[/B]
[/TD]
[TD] [B]XS[/B]
[/TD]
[TD] [B]80[/B]
[/TD]
[TD] [B]100[/B]
[/TD]
[TD] [B]120[/B]
[/TD]
[TD] [B]140[/B]
[/TD]
[TD] [B]160[/B]
[/TD]
[TD] [B]XXS[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 6
[/TD]
[TD] *****10.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **1.7
[/TD]
[TD] ***1.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8
[/TD]
[TD] *****13.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.2
[/TD]
[TD] ***2.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 10
[/TD]
[TD] *****17.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.3
[/TD]
[TD] ***2.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 15
[/TD]
[TD] *****21.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.8
[/TD]
[TD] ***2.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.8
[/TD]
[TD] ****7.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 20
[/TD]
[TD] *****26.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.9
[/TD]
[TD] ***2.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.6
[/TD]
[TD] ****7.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 25
[/TD]
[TD] *****33.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.4
[/TD]
[TD] ***3.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 32
[/TD]
[TD] *****42.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.6
[/TD]
[TD] ***3.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 40
[/TD]
[TD] *****48.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.7
[/TD]
[TD] ***3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.1
[/TD]
[TD] **10.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 50
[/TD]
[TD] *****60.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.9
[/TD]
[TD] ***3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.7
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 65
[/TD]
[TD] *****73.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.2
[/TD]
[TD] ***5.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] **14.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 80
[/TD]
[TD] *****88.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.5
[/TD]
[TD] ***5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] **15.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 90
[/TD]
[TD] ***101.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.8
[/TD]
[TD] ***5.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 100
[/TD]
[TD] ***114.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.6*
[/TD]
[TD] **6.0
[/TD]
[TD] ***6.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **13.5
[/TD]
[TD] **17.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] ***141.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 4.78*
[/TD]
[TD] *5.6
[/TD]
[TD] **6.6
[/TD]
[TD] ***6.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **15.9
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] ***168.3
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.56*
[/TD]
[TD] 6.4*
[/TD]
[TD] **7.1
[/TD]
[TD] ***7.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **22.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] ***219.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.0
[/TD]
[TD] **8.2
[/TD]
[TD] ***8.2
[/TD]
[TD] **10.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] *20.6
[/TD]
[TD] **23.0
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] ***273.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.8
[/TD]
[TD] **9.3
[/TD]
[TD] ***9.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] *25.4
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] ***323.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***8.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *10.3*
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **17.5
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[TD] *28.6
[/TD]
[TD] **33.3
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] ***355.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **23.8
[/TD]
[TD] **27.8
[/TD]
[TD] *31.8
[/TD]
[TD] **35.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] ***406.4
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **16.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] *36.5
[/TD]
[TD] **40.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 450
[/TD]
[TD] ***457.2
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **23.9
[/TD]
[TD] **29.4
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] *39.7
[/TD]
[TD] **45.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] ***508.0
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *16.1
[/TD]
[TD] **20.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **32.6
[/TD]
[TD] **38.1
[/TD]
[TD] *44.5
[/TD]
[TD] **50.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 550
[/TD]
[TD] ***558.8
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] **41.3
[/TD]
[TD] *47.6
[/TD]
[TD] **54.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] ***609.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **24.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] **38.9
[/TD]
[TD] **46.0
[/TD]
[TD] *52.4
[/TD]
[TD] **59.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B]Mr :* Tuyến[/B] [B]*0919 243 244[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Athepniemtinviet%40gmail.com"][B]thepniemtinviet@gmail.com[/B][/URL]
[B]Skype : niemtinvietsteel[/B]
[B]Yahoo: niemtinvietsteel[/B]
[B]Công ty TNHH thép NTV[/B]
[B]Đc: 33 đường 15,KP5,P.Bình Chiểu,Q.Thủ Đức, TP.HCM[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]thép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốtthép ống phi 100 ,phi 102 dày 20 ly ,23 ly,22 ly ,25 ly giá cực tốt[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]