[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/526513/201304084204_fl200.jpg[/IMG]
Sử dụng: máy này được sử dụng rộng rãi để nghiền nguyên liệu trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp hóa chất, thực phẩm và các ngành khác.
Đặc điểm: Buồng nghiền thông qua bánh quay gió loại dao xoay tốc độ cao. Dung lượng gió trong khoang máy rất lớn do đó không dễ dàng bị nóng. Máy này hoạt động ổn định, dễ dàng mở về một bên và vệ sinh, tiềng ồn thấp và hiệu quả nghiền cao.
Nguyên lý làm việc: Máy này thông qua bánh quay gió loại dao xoay tốc độ cao để va đập, cắt và lưới lọc. Một lượng khí mạnh được sản xuất trong khoang máy trong quá trình nghiền để thay đổi lượng nhiệt trong buồng nghiền đồng thời với việc hoàn thành sản phẩm ra từ lưới rung. Các hạt khác được tách bởi lưới rung.
Thông số kỹ thuật:
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 29%"]Mã hàng
[/TD]
[TD="width: 22%"]FL-250
[/TD]
[TD="width: 22%"]FL-350
[/TD]
[TD="width: 24%"]FL-500
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 29%"]Sản lượng
[/TD]
[TD="width: 22%"]30-200
[/TD]
[TD="width: 22%"]50-300
[/TD]
[TD="width: 24%"]80-500kg/h
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 29%"]Kích thước nguyên liệu vào
[/TD]
[TD="width: 22%"]< 10mm
[/TD]
[TD="width: 22%"]