[B]
*[B]Công ty Song Ngưu xin gửi đến Quý khách hàng những mẫu thủy tinh Indonesia giá rẻ, chất lượng trung bình khá. Đáp ứng nhu cầu làm khuyến mãi với số lượng lớn trong thời gian ngắn nhất.[/B][/B]
[B][B]Một số sản phẫm đặt trưng:[/B][/B]
Dĩa thủy tinh Indonesia
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D5%26amp%3BProduct%3D11%26amp%3BCc%3D38%26amp%3Btt%3D1"][IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092216_sn714f.jpg[/IMG][/URL]

[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D4%26amp%3BProduct%3D13%26amp%3BCc%3D46%26amp%3Btt%3D1"]Chén thủy tinh Indonesia[/URL][/B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092230_snmhb_5.jpg[/IMG]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D3%26amp%3BProduct%3D27%26amp%3BCc%3D79%26amp%3Btt%3D1"]Tô thủy tinh[/URL]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092226_snmb537.jpg[/IMG]

[B]*[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D3%26amp%3BProduct%3D29%26amp%3BCc%3D38%26amp%3Btt%3D1"][B]Tô thủy tinh[/B][/URL]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092221_snmb_mt8.jpg[/IMG]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D4%26amp%3BProduct%3D18%26amp%3BCc%3D39%26amp%3Btt%3D1"]Chén thủy tinh[/URL]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092207_sn0642f.jpg[/IMG]
[/B]
[B]*[/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D3%26amp%3BProduct%3D23%26amp%3BCc%3D33%26amp%3Btt%3D1"]Tô thủy tinh[/URL]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092211_sn0706bf.jpg[/IMG]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D3%26amp%3BProduct%3D21%26amp%3BCc%3D31%26amp%3Btt%3D1"]Thố mứt[/URL][/B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092202_sn0543.jpg[/IMG]

[B]*[/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D4%26amp%3BProduct%3D19%26amp%3BCc%3D70%26amp%3Btt%3D1"]Chén thủy tinh[/URL]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092158_sn0414f.jpg[/IMG]
[/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.thuytinhgiadung.vn%2FDetail.asp%3FCategory%3D1%26amp%3BSub%3D5%26amp%3BProduct%3D12%26amp%3BCc%3D73%26amp%3Btt%3D1"]Dĩa thủy tinh[/URL]
[/B]
[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092134_sn7s.jpg[/IMG]
*[/B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1178658/201304092230_snmhb_5.jpg[/IMG]
*
Sản phẩm thủy tinh gia dụng bền đẹp, sang trọng.
- Sản phẩm này dùng cho gia đình, nhà hàng hay dùng làm quà tặng khuyến mãi
- Khách hàng có thể ghép bộ để làm quà tặng
- Khu vực bán hàng: Giao hàng toàn quốc
[B]- Đặt biệt: Giao hàng miễn phí trong khu vực tp HCM[/B]
*
----------------------------------------
[B]SONG NGUU CO., LTD[/B]
Add: 49/83 Street 4, BHH A Ward, Binh Tan Dist. HCMC
Workshop: 13A Dong Hung Thuan 11, Dist.12 - HCMC
Tel: 08.37155313-62590300-62734750 - Fax: 08.62590159
Liên hệ:
Ms Xinh: 0974.023.672
Ms Ha: 0908.445.905
*
[B]Website:
[/B][B][url]www.songnguu.com[/url][/B]
[B][url]www.quatangquangcao.com[/url][/B]

*
[B]
*[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]