*
*******************************************************[B]*[/B][B]ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MAY TRƯỜNG QUỐC THẢO[/B][B]*[/B]
[B]*********************************** KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN MỖI THÁNG TỪ NGÀY 09 ĐẾN 17[/B][B]*[/B]
[B]1.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fthiet-ke-thoi-trang.html"]DẠY THIẾT KẾ THỜI TRANG – FASHION DESIGN[/URL][/B]: Phát thảo mẫu, ý tưởng thiết kế, Thiết kế mẫu rập, nhảy size, Phát triển mẫu trên Manacanh, Thiết kế dựng mẫu rập trên vi tính.*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO TỪ 12 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI SÁNG hoặc CHIỀU hoặc TỐI 2-4-6 hoặc 3-5-7*
[B]2.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fkhoa-hoc-cat-may-can-ban.html"]DẠY KỸ THUẬT CẮT - MAY CĂN BẢN[/URL][/B]*: ÁO SƠ MI, QUẦN TÂY, ÁO JACKET*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2->3 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI SÁNG - CHIỀU - TỐI 2-4-6 HOẶC TỐI 3-5-7*
[B]3.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fcat-may-nang-cao-chuyen-sau-do-kieu.html"]DẠY KỸ THUẬT CẮT – MAY ĐỒ KIỂU NÂNG CAO[/URL][/B]: CÁC SẢN PHẨM ÁO KIỂU VÀ QUẦN KIỂU*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO TỪ 2 -> 3 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI SÁNG - CHIỀU - TỐI 2-4-6 HOẶC TỐI 3-5-7*
[B]4.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fcat-may-dam-thoi-trang.html"]DẠY KỸ THUẬT CẮT – MAY ĐẦM THỜI TRANG[/URL][/B]: CÁC KIỂU ĐẦM*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 2-4-6 HOẶC TỐI 3-5-7*
[B]5.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-cong-nghe-may.html"]DẠY KỸ THUẬT THIẾT KẾ RẬP CÔNG NGHỆ[/URL][/B]: THIẾT KẾ - NHẢY SIZE – GIÁC SƠ ĐỒ - TÍNH ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU (SẢN PHẨM: ÁO SƠ MI, ÁO JACKET, ÁO POLO SHIRT, QUẦN TÂY, QUẦN SHORT, QUẦN THỂ THAO)*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 4-6 (18g15 -> 21g15) HOẶC TỐI 3-5-7 (18g30 -> 20g30)*
[B]6.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-thoi-trang-cong-nghiep.html"]DẠY KỸ THUẬT THIẾT KẾ RẬP THỜI TRANG CÔNG NGHIỆP[/URL][/B]: THIẾT KẾ RẬP DỰA THEO TIÊU CHUẨN KTHUẬT & SP MẪU: VÁY, QUẦN TÂY, ĐẦM, ÁO DÀI, VESTON NAM - NỮ*
DÀNH CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHUẨN BỊ HOẶC ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG THỜI TRANG XUẤT KHẨU*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 THÁNG. VÀO NGÀY CHỦ NHẬT: SÁNG TỪ 8G00 -> 12G00*
[B]7.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Ftin-hoc-ung-dung-nganh-may-cadcam.html"]DẠY THIẾT KẾ - NHẢY SIZE – SƠ ĐỒ VI TÍNH[/URL][/B]: NHẬP DỮ LIỆU SỐ HÓA, THIẾT KẾ RẬP, CHỈNH SỬA RẬP, NHẢY SIZE, LẬP TÁC NGHIỆP, GIÁC SƠ ĐỒ, VẼ- IN SƠ ĐỒ, CÁC DẠNG SƠ ĐỒ: SƠ ĐỒ THUN ỐNG, SƠ ĐỒ CANH SỌC, SƠ ĐỒ GÒN, SƠ ĐỒ RẬP, SƠ ĐỒ GHÉP, …..*
HỌC TRÊN HỆ CAD/CAM: MODASOFT - GEMINI – GERBER ACCUMARK hoặc LECTRA*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO TỪ 2 ĐẾN THÁNG. VÀO CÁC BUỔI SÁNG 2-4-6, TỐI 2-4-6, TỐI 3-5-7, NGUYÊN NGÀY CHỦ NHẬT*
[B]8.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fanh-ngu-chuyen-nganh-may.html"]DẠY ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH MAY[/URL][/B]:*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 3-5-7*
[B]9.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-chuyen--chuyen-truong--to-truong.html"]DẠY KỸ THUẬT CHUYỀN - CHUYỀN TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG[/URL][/B]: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ, THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CHUYỀN, SỬ DỤNG CÁC LOẠI CỬ - GÁ HỖ TRỢ NGÀNH MAY, PHƯƠNG PHÁP LÀM RẬP THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGUYÊN PHỤ LIỆU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 5 TUẦN. VÀO CÁC BUỔI TỐI 2-4-6*
[B]9.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-do-hoa-ve-mau-vi-tinh.html"]DẠY PHÁC THẢO MẪU ĐỒ HỌA VI TÍNH[/URL][/B]: THỰC HIỆN MÔ TẢ CÁC LOẠI SẢN PHẨM: ÁO, QUẦN, VÁY, JACKET, POLO, ….., PHA PHỐI MÀU, TẠO HIỆU ỨNG, VẼ HÌNH GIÓNG – LOGO TRÊN SẢN PHẨM*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 2-4-6, SÁNG 2-4-6*
[B]10.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-bao-tri-may-may-cong-nghiep.html"]DẠY BẢO TRÌ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP[/URL][/B]: MÁY 1 KIM, MÁY 2 KIM, MÁY KANSAI, MÁY VẮT SỔ, MÁY KHUY, MÁY NÚT, MÁY ĐÓNG BỌ, …*
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 -> 4 THÁNG. VÀO BUỔI TỐI THỨ 4 VÀ THỨ 6*
[B]11.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fchuong-trinh-quan-ly-chat-luong-qa-nganh-may.html"]DẠY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA[/URL][/B][B]*[/B]
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 1 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 2-4-6*
[B]12.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fdao-tao-can-bo-quan-ly-don-hang-merchandiser.html"]DẠY QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MERCHANDISER[/URL][/B][B]*[/B]
THỜI GIAN ĐÀO TẠO 1 THÁNG. VÀO CÁC BUỔI TỐI 2-4-6
*
*
*
Mọi chi tiết liên hệ Phòng Ghi Danh:
TRƯỜNG QUỐC THẢO ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG
Địa chỉ: 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Điện thoại: 08.22113191 - 08.22412481
[url]www.truongquocthao.com[/url] - [url]www.hocviensaigon.com[/url]
[B]*[/B]
[B]TVD/TQT/6/4/13[/B]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]