Taxi: 0982.13.13.13 giá 22tr.
0978910.910 (Bảy tám chín mười, chín mười), kích hoạt ngày 9/10/2012. Giá 12tr.
0977.313.313 giá 8tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 giá 3,2tr.
0985.93.1368 (Sinh Tài Lộc Phát), nguyên kít. Giá 2,6tr.
Lh: 0904397577