bán sim 11 số độc và chất

tiến và đọc rất thuận và dễ nhớ....... 0123........5.10.15.20

0123 5 10 15 20

giá 1tr8

ace nào kết thì call mình nhé có fix cafe ạ