[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1179126/201304133010_logoviettel.jpg[/IMG]
1) [B][I]Lắp mạng viettel :[/I][/B] [B]Phí lắp đặt 100k.[/B] [B]************************ KH lấy moderm 2 cổng thêm 200k[/B] [B]************************************ moderm 4 cổng thêm 300k[/B] [B]************************************ modern wifi 4 cổng thêm 500k[/B]
[B]* * * * * * Cáp Đồng: 3Mbps/180k tháng[/B] [B]******************************* 4Mbps/230k tháng[/B]
[B]***** * * ** Cáp Quang:12Mbps/385k tháng[/B]

[B][I]2)Dcom 7.2 giá 500k tặng sim có 250MB,tặng trong 6 tháng[/I][/B][B][I][/I][/B]
[B][I]3)Truyền hình cáp viettel(Next TV) gồm 2 cáp SCTV và HTVC:65k/tháng[/I][/B][B][I][/I][/B]
[B][I]4)Tất cả các dịch vụ khác của Viettel:điện thoại Sumo,Homephone.....[/I][/B][B][I][/I][/B]
[B][I]Tất cà sản phẩm trên đã bao gồm 10% thuế VAT[/I][/B][B][I][/I][/B]
**** Tư Vấn Đăng Kí:Trực 0977.437.069(nhân viên Viettel)

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]