[TD] Đăng lúc: [B]13:09[/B], ngày [B]06/04/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]2[/B] . Mã Tin: [B]20260063[/B]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fmember-1179106.html"]tqtuyenst@gmail.com[/URL]|Gửi tin nhắn


Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS [TABLE]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]CODE[/B]
[/TD]
[TD="width: 523"] [B]CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÓA CHẤT HOÀNG GIA
[/B]
[B]Website: [url]www.hogico.com[/url]
[/B]
[B]Cung cấp hóa chất, dung môi tinh khiết, thiết bị, dụng cụ,hóa* chất phòng thí nghiệm
[/B]
[B]TÊN DUNG MÔI[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC12420025
[/TD]
[TD="width: 523"] 1-Heptane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC17020025
[/TD]
[TD="width: 523"] 1-octansulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC17450025
[/TD]
[TD="width: 523"] 1-pentan sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AL04381000
[/TD]
[TD="width: 523"] 1-propanol(HPLC)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AL03211000
[/TD]
[TD="width: 523"] 2-Propanol, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV -VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC03461000
[/TD]
[TD="width: 523"] Acetic acid glacial, HPLC grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC03102500
[/TD]
[TD="width: 523"] Acetone, Multíolvent HPLC grade ACS ISO UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC03101000
[/TD]
[TD="width: 523"] Acetone, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC03332500
[/TD]
[TD="width: 523"] Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AC03334000
[/TD]
[TD="width: 523"] Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] BE00411000
[/TD]
[TD="width: 523"] Benzen, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] CL02182500
[/TD]
[TD="width: 523"] Chloroform, stabilized with ethanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ET00151000
[/TD]
[TD="width: 523"] Chloroform, stabilized with ethanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] CL0039
[/TD]
[TD="width: 523"] Cyclohexane, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] CI00391000
[/TD]
[TD="width: 523"] Cyclohexane, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] CL03351000
[/TD]
[TD="width: 523"] Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ET00152500
[/TD]
[TD="width: 523"] Ethanol absolute, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ME03151000
[/TD]
[TD="width: 523"] Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ME03152500
[/TD]
[TD="width: 523"] Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ME03154000
[/TD]
[TD="width: 523"] Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] ME03021000
[/TD]
[TD="width: 523"] Methanol, reagent grade, ACS, ISO, packed in UHDPE bottles
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] HE01312500
[/TD]
[TD="width: 523"] n-Heptane, 99%, HPLC grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] HE01271000
[/TD]
[TD="width: 523"] n-Heptane, 99%, reagent grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] HE02281000
[/TD]
[TD="width: 523"] n-Hexane, 96%, reagent grade, ACS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] HE02282500
[/TD]
[TD="width: 523"] n-Hexane, 96%, reagent grade, ACS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] HE02421000
[/TD]
[TD="width: 523"] n-Hexane, HPLC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] PO01680100
[/TD]
[TD="width: 523"] Potassium bromide, IR spectroscopy grade
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] PO03310500
[/TD]
[TD="width: 523"] Potassium permanganate
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] TE02282500
[/TD]
[TD="width: 523"] Textrahydrouran HPLC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] TO00851000
[/TD]
[TD="width: 523"] Toluene, Multisolvent grade ACS ISO UV-VIS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AG00012500
[/TD]
[TD="width: 523"] Water gradient HPLC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] AG00012500
[/TD]
[TD="width: 523"] Water, gradient HPLC grade
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1179106/201304125954_multisolvent_1.jpg[/IMG] Liên hệ:
*Trương Quang Tuyên
Tel:* 09 02 83 84 76
Yh: tqtuyen_st
Skype:truongquangtuyen1982
Website: [url]www.hogico.com[/url]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]