Case duo core E6500 main gigabyte G41, Ram 2G, HDD 160G, bán 3000k
cây đồng bộ dell E6300 ram2gb HDD 250g DVDcombo máy rất đẹp zin 100% mới 95% giá bán 2950k
Case duo core E6300 main gigabyte G31, Ram 2G, HDD 160G, bán 2800k
Case core 2duo E6320 main gigabyte G31, Ram 1G, HDD 160G, bán 2700k
Case duo core E5700 main gigabyte G31, Ram 1G, HDD 80G, bán 2500k
Case core 2duo E4500 main gigabyte G31 , Ram 1G, HDD 80G, bán 2300k
Case duo core E5300 main ECS 945, Ram 1G, HDD 80G, bán 2200k

Hải Đăng Computer
Địa chỉ: 337b Bạch Mai-HN
ĐT : 0912068968