CAN TIM SIM
09XX28.08.81
09XX04.04.79
09XX441979
09XX811985
e tim mang Mobifone
bac nao co sms cho e nhe
LH:0986.96.1331