0966.888884=15T
0966.888887=16T

( nguyên kít,đăng kí chính chủ cho người mua


Anh em nào sinh năm 84 & 87 thì quá đỉnh)


Call : 0989.47.1983