hàng về bán nhanh để buôn tiếp 100em ecoxtra nguyên kít 097absd.8x. 9x giá lô 55k/sim

ví dụ:
0973 277 580
0973 972 387
0973 980 183
0973 223 187
0973 987 183
0973 184 697
0973 291 382
0973 285 791
097 220 8780
097 223 8482
097 229 8684
097 235 8984
097 224 8280
0972 1379 83

chưa kịp đánh lis số
nói chung là chỉ có 8x,9x
không có 86,88,89
a/e có nhu cầu call là chốt...
cần lis số thì sẽ có nhưng m chưa có thời gian lên lis số.