Mình c
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304204812_cam00115.jpg[/IMG]
a
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304204852_cam00106.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304204913_xo__y_l__ng.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304204942_x__m.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304205003_cam00163.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304205024_cam00151.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/06/1174021/201304205048_cam00146.jpg[/IMG]
Mình có ổ chó phú quốc con 2 tháng tuổi [I]xoáy lưng các màu vện-đen đốm-xám.[/I]
Mama của các chú chó con này là [B]VỆN MẸ 100%[/B] nha các bạn,
Bạn nào có nhu cầu mua, liên hệ mình nha [I][B]0902 380 480[/B][/I] ,
Bình thạnh TP.HCM

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]