Mong muốn tìm*được công việc phù hợp, mức lương có thể sống*được trong tình trạng kinh tế hiện nay
Trang*điểm e làm từ 2009*đến nay, trang*điểm*được nhiều phong cách + kiểu tóc mới lạ...Các kiểu tóc tết hiện nay
Tóc e cũng có kinh nghiệm 1 năm nay...cắt và tạo*được nhiều kiểu tóc..
Có thể*được thử tay nghề trước khi nhận

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]