Mình cần thanh lý nốt 2 sim năm sinh giá gốc, hàng nguyên kít, mãi mãi

0964.9.5.1986
0965.161.979= 0965.1.6.1979

giá cả cặp là 1tr9 ( no fix)
anh em kết call: 0983.795.000 hoặc 0989.065.768. thanks