0986.52.7777 = 24tr
0962.000.333 =12tr5
0982.771.771 =6tr
0972.242.242 =5tr5
0984.095.095 = 4tr5
098.434.7979 =6tr2
0962.30.7979 =5tr2
096.334.7979 =5tr5
0963.51.3979 =2tr5
096.876.3979 =2tr5
0969.17.3979 =2tr5
0962.53.3939 =2tr5
0967.30.6886 =2tr8
0935.600.888 =4tr5
0987.940.888 =4tr7
0962.60.60.80 =1tr2
01639.256789 =3tr5
0966.686.682 = 2tr5
0968.682.687 =1tr
0968.271.666=2tr5
0985.48.1102 =1tr5
0968.342.344 =500k
0968.342.347 =850k
0975.69.3839 =700k
0969.009.115 =500
0969.009.116 =500
0969.008.996 =500
0969.008.997=500


tất cả là sim chính chủ ko qua trugn gian, và còn nhiều loại sim khác...
anh em có nhu cầu call 0962.86.7979