chuyên mua bán & trao đổi sim số đẹp

(dv làm dấu số,bắt số mềm 3 mạng)
hotline: 0912.64.64.64

raovat.pro
simcuulong.com
quachcuong1977@yahoo.com

quachcuong1977@gmail.com
số tk.gpb: 79.999999
số tk.vcb: 0691.0046.99999
(giao hàng trên toàn quốc)
sim trả trước
0939.81.5668=2.5 triệu

0939.81.5688=2.5 triệu
093.991.6368=2.9 triệu
0939.51.6368=2.5 triệu
0939.65.2368=2 triệu
0939.518.368=2 triệu
0939.633.468=2 triệu
0939.633.568=2.5 triệu
0935.389.368 =2.3 triệu
0933.696.368 =2.8 triệu
0908.179.686 =2 triệu
0938.55.1668 =3 triệu
0909.79.1668 =3.5 triệu
0986.93.79.68=2 triệu
0982.55.79.68=3 triệu
0969.684.468=4 triệu
0969.68.44.68=4 triệu
09.6789.65.68=4 triêu
096.898.3468=2.5 triệu

090.262.1568 =2.2 triệu
090.234.65.68=2.5 triệu
090.258.2568 =2.2 triệu
09024.025.68 =2 triệu
0909.097.569 =2 triệu
090909.98.94 =2.5 triệu
090.787.96.97=900 ngàn
09337.13337 =1.2 triệu
0908.08.07.05=1.2 triệu
0909.456.966 =1.5 triệu
0906.629.689 =1 triệu
0908.03.6696 =1.5 triệu
0908.02.9969 =1.5 triệu
0908.45.57.57=1.2 triệu
090.313.0578 =1.5 triệu
090909.5175 =2 triệu
090909.58.60=3 triệu
0909.099.773=2 triệu
0909.009.182=1.5 triệu
0909.175.189 =1.5 triệu
0909.080.239 =1 triệu
0909.080.128 =1 triệu
0909.080.145 =1 triệu
0909.60.26.29=700 ngàn
0909.639.474 =500 ngàn
0907.611.375 =350 ngàn
090.777.3420 =450 ngàn
0908.79.00.28=600 ngàn
0908.706.046=500 ngàn
0938.15.8898 =1.2 triệu
0938.31.9699 =1.2 triệu
0933.85.9699 =1.2 triệu
0933.539.699 =1.2 triệu
090.245.9969 =1 triệu
0903.239.158 =1 triệu
0933.009.089 =1 triệu
093.886.75.79=1.5 triệu
0908.14.9111 =1 triệu
0909.01.39.58=800 ngàn
0909.04.79.66=1 triệu
012668.668.80=1.8 triệu
sim vnmobi mới 100%
0922.29.68.29=500 ngàn
09222.44.679 =500 ngàn
0922.246.779 =500 ngàn
sim cổ năm 1993,nguyên kit
09034.88.202=0.9 triệu
09034.88.211=0.9 triệu
09034.88.161=0.9 triệu
09034000.53=5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)
09034000.54=5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 55)
0903400.107=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 108)
sim vina cổ trả trước
0913.222.656=4 triệu
0913.99.1656=2.5 triệu
0913.99.1838=2.5 triệu
0913.99.1219=2 triệu
0913.99.5659=2.8 triệu
0913.99.5060=2.5 triệu
0919.12.6363=3 triệu
0912.91.6363=3 triệu
0913.182.982=2 triệu
0915.818883 =2 triệu
0918.36.29.68=1.8 triệu
09.1973.7168 =2 triệu
09.1970.5368 =2 triệu
09.1973.2968 =2.5 triệu
09.1973.8968 =2.5 triệu
09.1973.9168 =2.5 triệu
09.1971.60.68=2 triệu
09.1973.77.86=2 triệu
09.1971.7139 =2 triệu
0918.066.339=1.5 triệu
09.1367.1467=1.7 triệu
0913.19.6263=2.5 triệu
0918.00.3031=1.6 triệu
0913.129.529=2.2 triệu
0918.155.165=2 triệu
0919.685.985=2 triệu
0913.128.178=1.7 triệu
0918.26.1699=2 triệu
0913.655.088=1.5 triệu
0913.1386.22=1.8 triệu
0918.25.8855=1.6 triệu
0918.266.880=1.5 triệu
0918.14.6677=1.5 triệu
0918.0345.45=1.5 triệu
0918.061.106=1.8 triệu
0913.95.7379=1.7 triệu
0913.86.32.86=2.5 triệu
0913.12.8181=3.5 triệu
0915.22.9191=3.5 triệu
0915.88.9191=4 triệu
091.913.1199=2.8 triệu
09196.111.88=2.8 triệu
0913.960.966=2 triệu
0913.6789.91=3 triệu
0913.632.638=2.2 triệu
0913.690.890=2.2 triệu
0913.92.96.92=2.2 triệu
0919.885.985=2.2 triệu
0919.890.896=2 triệu
0917.0000.69=3 triệu
0918.46.5858=2.2 triệu
091.35.37.168=1.8 triệu
09.1989.2168=2.8 triệu
09.1989.5168=2.8 triệu
0912.01.1568=2.8 triệu
0913.125.968=3 triệu
0916.126.568=2.5 triệu
0913.067.668=2 triệu
09434.129.68=1 triệu
091.365.68.79=4 triệu

0913.125.139=2.5 triệu
0916.33.1238=1.4 triệu
0915.053.313=800 ngàn
09.1369.3033=1.2 triệu
09.1369.3458=1.2 triệu
091.389.5055=1.3 triệu
094.36.15078=1.5 triệu
09136.15078 =3 triệu
0918.77.79.80=4 triệu
09.1800.1070=5 triệu
091.365.68.79=4 triệu

09132000.13=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 14)
09034000.13=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 14)
09132000.22=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 23)
09132000.72=7 triệu
(sim cổ,sinh 72,xếp thứ 73)
09132000.73=7 triệu
(sim cổ,sinh 73,xếp thứ 74)
09138000.63=3 triệu
(sim cổ,xếp thứ 64)
0913200.178 =4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 179)
0913200.236=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 237)
0903400.239=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 240)
0913200.663=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 664)
091340.8388=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 8389)
091320.9779=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 9780)
0913800.389=3 triệu
(tam bát cửu,xếp thứ 390)
sim vip các mạng
0949.41.5555 =đã bán
0938.53.53.53=đã bán
01235.77.8888=15 triệu
0129.9.10.11.12=5 triệu
0938.35.8686=đãbán
091.91.44444 =đã bán

0983.54.54.54=30 triệu
0909.34567.4 =4 triệu

0968.04.9999 =đã bán
0996.28.6886=4 triệu
0979.07.9999 =85 triệu
0966.22.7777 =40 triệu
0933.263.263 =10 triệu
01222.44.66.88=30 triệu
0969.835.583=2.5 triệu
0968.311.389 =2.2 triệu
0968.351.391 =2 triệu

0962.318.158 =1.5 triệu

0962.318.138 =2.2 triệu
0962.318.357 =1.5 triệu
0962.318.358 =2 triệu
0962.318.199 =1.5 triệu
0962.318.198 =1.5 triệu
0962.318.218 =1.5 triệu
01253.553.553=3 triệu
01279.55.8989=3 triệu
01279.55.3939=2 triệu
01279.55.9779=1.5 triệu
01279.55.8866=2.5 triệu
01279.55.8668=3 triệu
01279.55.8686=3 triệu
01279.55.6886=3 triệu
0125.355.3979=1.3 triệu
0125.355.3399=1.8 triệu
0125.355.3366=1.2 triệu
năm sinh nguyên kit
0919.01.02.71=1 triệu
0919.01.10.71=1 triệu
0915.13.06.71=1 triệu
0909.08.06.71=1 triệu
0919.01.12.72=1 triệu
0915.13.06.73=1 triệu
0919.01.11.73=1 triệu
0919.01.10.74=1 triệu
0919.01.03.74=1 triệu
0919.01.11.74=1 triệu
0919.01.10.75=1 triệu
0919.01.02.76=1 triệu
0919.01.03.76=1 triệu
0919.01.12.76=1 triệu
0909.18.02.76=1 triệu
0909.15.01.76=1 triệu
0903.01.12.76=1 triệu
0909.25.11.76=đã bán
0908.07.12.76=1 triệu
0907.15.06.76=1 triệu
0908.04.12.76=1 triệu
0907.08.05.76=1 triệu
0909.28.04.77=1 triệu
0909.25.10.77=1 triệu
0918.41.1977=3 triệu
0944.68.1977=3.5 triệu

0936.14.01.77=1 triệu
0919.01.10.78=1 triệu
012345.7.1978=5 triệu
0909.12.01.78=1 triệu
0909.28.01.78=1 triệu
0909.12.04.78=1 triệu
0909.11.09.78=1 triệu
0903.13.05.78 =1.5 triệu
0907.15.11.78=1 triệu
0909.05.12.78=1 triệu
0909.02.12.78=1 triệu
0944.16.04.79=1 triệu

0907.18.12.79=1 triệu
01235.68.1979=đã bán

0915.13.06.80=1 triệu
0903.23.01.80=1 triệu
0906.25.07.80=1 triệu
0902.14.09.81=1 triệu
0919.01.03.81=1 triệu
0919.01.07.81=1 triệu
0937.25.08.81=1 triệu
0932.25.04.81=1 triệu
0932.21.05.81=1 triệu
0932.25.06.82=1 triệu
0936.24.09.82=1 triệu
0932.24.06.82=1 triệu
0936.14.07.82=1 triệu
0973.22.07.82=1 triệu
0915.13.06.82=1 triệu
0932.27.09.83=1 triệu
0909.04.07.83=1 triệu
0908.04.09.83=1 triệu
0919.01.07.83=1 triệu
0919.01.02.83=1 triệu
0909.04.11.83=1 triệu
0919.01.07.84=1 triệu
0919.01.03.84=1 triệu
0915.13.06.84=1 triệu
0902.24.03.84=1 triệu
0936.01.07.85=1 triệu
0933.29.05.85=1 triệu
0906.18.07.86=1.3 triệu
0917.19.07.86=1.3 triệu
0919.01.06.87=1 triệu
0945.31.04.89=1.1 triệu

0902.01.07.90=1 triệu
0906.23.02.90=1 triệu
0919.01.02.91=1 triệu
0919.01.08.91=1 triệu
0942.23.01.91=1 triệu
0902.12.02.91=1.2 triệu
0933.09.07.92=1 triệu
0902.21.09.92=1 triệu
0906.10.11.92=1 triệu
0919.01.03.92=1 triệu
0902.22.10.93=1 triệu
0915.13.06.93=1 triệu
0915.13.06.94=1 triệu
0919.01.03.94=1 triệu
0919.01.02.94=1 triệu
0919.01.06.94=1 triệu
0946.10.03.94=1 triệu
0902.10.05.94=1 triệu
0903.25.10.95=1 triệu
0946.10.03.95=1 triệu
0915.13.06.95=1 triệu
0919.01.02.95=1 triệu
0936.22.01.95=1 triệu
0936.20.01.95=1 triệu
0936.14.01.95=1 triệu
0936.10.01.95=1 triệu
0936.02.01.95=1 triệu
0902.21.04.95=1 triệu
0902.10.04.95=1 triệu
0902.17.03.95=1 triệu
0902.22.01.95=1 triệu
0906.20.12.95=1 triệu
0902.13.07.96=1 triệu
0903.22.08.96=1 triệu
0919.01.02.96=1 triệu
0919.01.03.96=1 triệu
0919.01.08.96=1 triệu
0917.19.02.96=1 triệu
0919.01.02.97=1 triệu
0919.02.04.97=1 triệu
0937.27.03.97=1 triệu
0909.22.10.97=1 triệu
0909.08.06.97=1 triệu
0915.13.07.01 =1 triệu
0963.31.11.01 =
1 triệu
0915.13.07.02=1 triệu
0915.13.07.03=1 triệu
0963.31.11.03 =1 triệu
0963.31.11.04 =
1 triệu
0963.31.11.05 =1 triệu
0915.13.07.05=1 triệu
0963.31.11.06 =1 triệu
0963.31.11.07 =1 triệu
0963.31.11.08 =1 triệu
0963.31.11.09 =1 triệu
01234.02.2002=6 triệu

094.399.2013=3 triệu
0942.12.2013 =3 triệu
09.19.19.2014=10 triệu

0166.29.5.1979=1 triệu
09.1970.2003=4 triệu
09.1970.2004=4 triệu
09.1999.1973=4.5 triệu
09.1999.1984=4.5 triệu
091.777.1976=4 triệu
091.678.1983=4 triệu
09.1369.1988=5 triệu
091.456.1989=4.5 triệu
0914.14.1996=4.5 triệu
091.789.1997=4.5 triệu
091919.1978 =25 triệu
091919.1996 =25 triệu
giá trên chưa fix anh em nhétô