sim trả trước
012 22 44 66 88
giá 22
triệu
01235 77 8888
giá 10
triệu
giá có giảm
sim độc tiến đều từ đầu đến phát phát,thể loại này kg có sự so sánh,chỉ có 1 sim di nhất cho thể loại này.