Mình muốn bán tờ tiền 5k với số seri 2939999
Ai thích và muốn thương lượng về giá cả thì call số : 0907.456.378

Giá từ 500k - 1tr thôi

Chỉ tiếp người thiện chí


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]