đồng giá 55k
0982 93 18 04.......................0976 12 9436
0978 015 743........................0977 590 278
0976 12 74 20.......................0989 300 743
0973 05 42 08......................0985 930 231
0985 615 803.......................0986 023 164
0982 019 415.......................0989 67 27 05
0973 169 287.......................0982 51 34 70
0976 407 713.......................0988 538 021
0973 860 453.......................0987 730 823
0987 163 749......................0978 155 924
đồng giá 65k:
0988 509 756.......................0977 973 314
0985 647 553.......................0987 657 844
0979 86 1735......................0985 843 207(mãi k thất)
0979 418 030.......................0987 169 006
0987 52 31 56.....................09889 14742
0985 0958 13
0973 051 432(lùi như tiến)
đồng giá 80k
0978 738 563.......................0976 23 16 29
0989 818 072.......................0988 113 573
098 368 59 57
0985 037 063........................0987 639 807(phát k thất)
098 556 9011......................0979 004 543
0973 21 08 75(năm sinh)
0979 762 938.......................0973 975 207(mãi k thất)
0978 62 2018(năm sinh))
0982 056 933
096 51 53 887
0982 073 062.......................0982 053 562
0982 088 762......................0989 370 654
đồng giá 100k
0983 404 429......................097 98 67 515
0988 603 654......................0986 238 002(ae nghệ an)
0972 174 676......................0982 088 163
0982 015 493.....................0982 032 291
0982 087 593......................0974 28 74 92..............098388 7190
0987 95 7194....................0977 598 093
0985 877 590....................0982 086 592...............0985 89 17 47
0982 077 693....................0982 075 591..............0985 977 863
đồng giá 150k
0988 700 729....................0986 697 357
0975 839 682...................0987 684 384
097 9969 560.
098 33 858 77.....
sim giá khác
0983 200 344 200k
0988 727 040 300k
097 69666 82 700k
call nhanh 0974 896 398(địa chỉ số nhà 20 ngách 52/38 trong cổng thôn phú mĩ.sau bến xe mĩ đình)