chỉ 6o0k VCB 0r (550k - oceanbank vì chư có ai ck vào đó ạ)
cho 3 sim. ai kết call
09646 1995 6
0964 57 2004
0964 67 2013