lỗ cũng bán 0967594999 2,5tr trong ngày call 0964986336