Sim toàn bộ nguyên kit 100% dạng abab, tam hoa 000, 555, 111, năm sinh tất dạng này bây giờ Viettel và Vinaphone vô dạng cam kết hết, nên hiếm và chuẩn, anh em mới mở Website ôm lô về đăng web thì call giá fix rất chuẩn.


Và giá lẽ từng em như sau:
091.767.0246
990k

0947.34.0246
990k

0906.942.555
1600k

0939.470.111
590k

0916.227.000
590k

09.468.39000
590k

09.468.52000
590k

0946.174.000
590k

0939089090
Giá 3T9

09393.28080
Giá 1T6

0915.9.9.2012
1.790k


0939.03.43.43
890k


0933995597
957k


0939.51.82.82
890k

091.772.10.10
890k

091.681.30.30
890k

09.468.52121
890k

09.46.17.41.41
890k

09.46.18.4343
890k

0916.25.4848
890k

0915.25.4949
890k

09.468.39292
890k

09.468.52.123
790k

0919.20.5665
790k
0918.67.1881
890k


09189.58811

690k

09168.13003
690k


0917.72.1001
690k


0947.340002
450k

0947.340003
450k


0947.340004
450k


0947.340005
450k

0947.340006
450k0947.340008
450k


Anh em quan tâm call chữ ký nhé, cả lô 420k/em, cảm ơn.