cần bán tro trấu từ chất đốt. hàng khô .số lượng lớn 20 -30 tấn 1 ngày . Giá cả thỏa thuận.Bán theo Bao/Tấn/ hoặc Khối...

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]