[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/07/1179615/201304161011_kuk1359947006.jpg[/IMG]
[B]GẠO MẦM VIBIGABA, XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN CHO NGƯỜI:[/B]
- Bệnh tểu đường
- Cao huyết áp
- Mất ngủ, suy nhược cơ thế
- Chống loãng xương ở người cao tuổi
............
Để bết thêm thông tin chi tết về Gạo mầm VIBIGABA, Vui lòng xem thêm thông tin tại trang Web:
[B]ThucDuongChoSucKhoe.Blogspot.com[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]