012.79.666868

012.79.66.68.68

a/e nào cần thì lh: 0944.35.95.95

Trả giá được thì bán luôn nhé