chạy dưới 20k sms giá 50d/1sms
chạy trên 20k sms giá 45d/1sms
anh em chạy call 0975555858 , mailsimdaiphat.vn@gmail.com