0987 299999

( 098 72 99999 )


giá 189tr

( Tình trạng : sim trả trước nguyên kít chưa kích hoạt - giao dịch toàn quốc )


AE quan tâm vui lòng liên hệ Tuấn 0989.468.468 để có giá tốt nhất