Lô năm sinh VIETTEL (nguyên kit & full time)
096.33.14.4.80
096.33.14.4.81
096.33.14.4.82
096.33.14.4.83
096.33.14.4.84
096.33.14.4.85
096.33.14.4.86
096.33.14.4.87
096.33.14.4.88
096.33.14.4.89
096.33.14.4.90
096.33.14.4.91
096.33.14.4.92
096.33.14.4.93
096.33.14.4.94
096.33.14.4.95
096.33.14.4.96
096.33.14.4.97
096.33.14.4.98

Lô sim tình nhân viettel (nguyên kit & full time)
0969.835.540
:x 0969.835.541
0969.835.634
:x 0969.835.534
0969.835.741
:x 0969.835.742
0968.289.341
:x
0969.289.340
Lô sim năm sinh vinaphone
0948.8.4.1970
094.5.05.1970
094.4.01.1971
0945.9.1.1971
094.8.09.1971
0944.3.3.1971
094.9.08.1971
0947.5.5.1971
0944.9.8.1971
0944.9.8.1971
094.4.06.1972
0944.02.1972
0944.01.1972
094.4.04.1972
0946.7.5.1973
0944.7.5.1973
094.4.02.1974
0949.9.3.1975
0945.4.4.1975
09.464.0.1976
0944.5.3.1976
0945.7.3.1977

Lô tacxi 5 chỗ tiến đẹp
09425.09429
09437.09439
09442.09446
09445.09448
09442.09448
09452.09459
09453.09457
09425.09427
09423.09427

Lô sim lộc phát
0945.62.86.83
0948.83.96.98
094.775.68.86
0969.835.604 (lộc không tử)
Lô sim tứ quý
094.831.0000 - 09.47.41.0000
Lô sim số tiến
09.12345.587

~o)Ai có nhu cầu liên hệ với mình qua 0936.98.89.89~o)