0985555536 và 0985555563 Giá yêu cho 2 E là 12tr. ai kết PM 0985555536 ! thanks