- Dự án chung cư kim văn kim lũ nằm tại vị trí cách ngã tư nguyễn trãi + khuất duy tiến 1KM
- Hiện công ty em đang trực tiếp bán và phân phối các tầng sau:
Tầng 4 – Tầng 8 – Tầng 12 – Tầng 18 – Tầng 27 –Tầng 31
*Có các loại diện tích: 45,05m2; 59,85m2; 62,95m2; 68,34m2; 77,16m2.
* Giá bán:
Tầng 2, 3, 4, 17 đến 20 có giá bán: 14.000.000VNĐ/M2
Tầng 5 đến 16 có giá: 14.500.000VNĐ/M2
Tầng 21 đến 25 có giá: 13.000.000VNĐ/M2
Tầng 26 đến 30 có giá: 12.500.000VNĐ/M2
Tầng 31 đến 35 có giá: 12.000.000VNĐ/M2
Tầng 36 đến 39 có giá: 11.000.000VNĐ/M2
Tầng 40 có giá: 10.000.000VNĐ/M2
Anh chị quan tâm đến căn tầng nào xin liên hệ với em theo số:
Hà Phi Hùng – 0984.891089