bán con sim cho khí thế
0985333373=2tr3 bao sang tên toàn quốc(no fixx)