Hiện nay, Công ty em đang bán và phân phối các căn hộ chung cư tại dự án chung cư Kim văn – Kim lũ có các tầng như sau:
Tầng 5 – Tầng 9 – Tầng 15 – Tầng 21 – Tầng 26 –Tầng 32
Diện tích căn hộ: 45,05m2; 59,85m2; 62,95m2; 68,34m2; 77,16m2.
Công năng:


  • Loại 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh diện tích: 46.4m2, 58,0m2
  • Loại 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh diện tích: 73.4m2, 74.4m2
  • Loại 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh diện tích: 100.0m2, 125m2Tiện ích:


Giá gốc:


  • Từ tầng 5 - 16 giá gốc 14,5 triệu/m2.
  • Từ tầng 2 - 4 + 12A + 17 - 20 giá gốc 14 triệu/m2.
  • Từ tầng 21 - 25 giá gốc 13 triệu/m2.
  • Từ tầng 26 - 30 giá gốc 12,5 triệu/m2.
  • Từ tầng 31 - 35 giá gốc 12 triêu/m2.
  • Từ tầng 36 - 39 giá gốc 11 triệu/m2.
  • Tầng 40 giá gốc 10 triệu/m2.


Anh chị quan tâm mua diện tích căn hộ nào và thích tầng bao nhiêu xin liên hệ với em sớm để chọn được vị trí ưng ý nhất
Phụ trách dự án kim văn – kim lũ: Hà Phi Hùng. 0984 891089