khách sạn đẹp sầm sơn
dah sách khách sạn đẹp sầm sơn, danh sách khách sạn hạng sao sầm sơn, danh sách khách sạn bình dân sầm sơn
Danh sách khách sạn đạt sao tại sầm sơn
Danh sách khách sạn đạt sao tại sầm sơn
*
Danh sách khách sạn đạt sao tại sầm sơn
click để biết thông tin về khách sạn
==>*Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao.

* * * ** 1.*Vạn Chài Resort Sầm Sơn

******** 2.*Khách sạn Biển Nhớ sầm sơn

******** 3.*Khách sạn King Hotel Sầm Sơn

******** 4.Khách sạn Thái Bình Dương Sầm Sơn

******** 5.*Khách sạn Hương Biển Sầm Sơn

******** 6.*Khách sạn Điện Lực Sầm Sơn

******** 7.*Khách sạn Đức Thành Sầm Sơn

******** 8.*Khách sạn Marino ( Bằng Giang) sầm Sơn
==>*Khách sạn Đạt 2 sao
******* 1.*khách sạn Hưng Thịnh sầm sơn*

******* 2.*Khách sạn F3 Sầm Sơn

******* 3.*Khách sạn Tuyền Châu Sầm Sơn

******* 4.*Khách sạn Công Đoàn Giao Thông 8 Sầm Sơn

******* 5.*Khách sạn Thảo Hương Sầm Sơn

Hỗ trợ đặt phòng khách sạn.
Điện thoại: 0373.228.963 – 0904.779.336
http://dulichsamson.com.vn