Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IHS cho thấy, doanh số TV trên toàn thế giới trong năm 2012 vừa qua đạt 238,5 triệu chiếc, giảm từ con số 254,6 triệu chiếc của năm 2011. Trong hầu hết các thị trường phát triển, chiếc TV công nghệ CRT cũ phần lớn đã được thay thế bằng những màn hình công nghệ hiện đại hơn như LCD, LED hay OLED. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là một trường hợp đặc biệt góp phần vào tình trạng ảm đạm của thị trường TV toàn cầu trong năm 2012 khi chỉ bán ra được 13,5 triệu TV trong năm 2012.