[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1179756/201304095653____ng_____c_l___n.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1179756/201304095701____ng_____c_l___n_17.jpg[/IMG]
ống thép đúc, thép ống phi 219, thép ống phi 168, han ong thep, tiêu chuẩn ống thép đúc, ống thép hàn, thep ong han, tiêu chuẩn thép ống, ống thép đúc sch40, can mua ong thep duc
Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 114.3 dày* 6.0,8.6,11.1,13.5,17.1 ly,li,mm
Mua thép ống đúc đuờng kính,phi 141.3 6.6,9.5,12.7,15.9,19.1 ly,li,mm
Nhập khẩu thép ống đúc đuờng kính,phi 168.3 7.1,11.0,14.3,18.3,22 ly,li,mm
Phân phối thép ống đúc đuờng kính,phi 219.1 6.35,7.04,8.2,10.3,12.715.1,18.3,20.6,23.0,22.2 ly,li,mm
Tiêu thụ ống đúc đuờng kính,phi 273.1 6.35,7.80,9.3,12.7,15.1,18.3,21.4,25.4,28.6 ly,li,mm
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] [/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] [/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] [/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] [/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 75"] [/TD]
[TD="width: 60"] [/TD]
[TD="width: 269"] 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0

[/TD]
[TD="width: 72"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ống thép đúc, thép ống phi 219, thép ống phi 168, han ong thep, tiêu chuẩn ống thép đúc, ống thép hàn, thep ong han, tiêu chuẩn thép ống, ống thép đúc sch40, can mua ong thep duc
thép ống Đúc phi : DN550 X 7 X 6m
thép ống Hàn đường kính 73.7 X 8,9 X 12 m thép ống Hàn đường kính 254 X 9,1 X 6 m Ống thép đúc 133mm x 6mm Ống thép đúc 127mm x 4mm Ống thép đúc 60mm x 4mm Ống thép đúc 60mm x 5.5mm
ống thép đúc 57mm x 3mm
Ống thép đúc 38mm x 4.5mm
Ống thép 60mm x 4.5mm x 6- 12m
Ống thép 45mm x 9 - 11mm x 5 - 10m
Ống thép 83mm x 4 - 7mm x 5 - 9m
Ống thép 90mm x 7mm x 6- 9m
Ống thép 318mm x 32mm x8m
Ống thép 273mm x 42mm x 6m
Ống thép 44.5mm x 12mm x 6- 12m
Ống thép 216mm x 8mm x 6m
Ống thép 325mm x 12.7mm x 6 - 6.04m
Ống thép 219mm x 9.06mm x 6m
Ống thép 127mm x 6.2mm x 12mm
Ống thép 216mm x 5mm x 6m
Ống thép đúc 102mm x 5mm
Ống thép 168mm x 14mm x 6m
[B][I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]
[B][I]Mail: dong.[/I][/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"][B][I]truongthinhphat@gmail.com[/I][/B][/URL]
[B][I]Web:[/I][/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"][B][I][url]http://truongthinhphatsteel.com/[/url][/I][/B][/URL]
[B][I]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/I][/B]
[B][I]21A/E4 KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/I][/B]
[B][I]Mr :* Đồng: 0913.238.278[/I][/B]
[B][I]Đt: :**** 06503 719 330( Mr: Đồng)[/I][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]