[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1052979/201304102820_kinh_nghiem_doc_sach_bia.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1052979/201304102820_kinh_nghiem_doc_sach_bia.jpg[/IMG]
Sách luôn là một người thầy, một người bạn có thể chia sẻ cho chúng ta rất nhiều kiến thức, tâm sự trong cuộc sống. Sách báo không chỉ giúp ta giải trí mà còn cung cấp cho chúng ta một lượng thông tin rất lớn thế nhưng khi chúng ta không còn khả năng có thể tự đọc sách nữa do tuổi tác, do thị lực.. thì thật là tệ hại.
Hãy liện hệ ngay 0975.479.843 để giúp những người thân của bạn có thể đọc sách giải trí hay chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]