[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2F"]VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC[/URL][/B]*
[I]Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội[/I]
Tel: (04).6283 1008 , Hotline: [B]Ms Dung 0986 655 600[/B]
Fax: (04) 37931768, Email: [B]daotao02.iid@gmail.com[/B]
[B]*[/B]
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2F"]THÔNG BÁO MỞ LỚP[/URL][/B]
Viện Phát triển Quốc Tế học được giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của các đơn vị, cá nhân trên toàn Quốc

[LIST=1][*][B]I.****[/B] [B]Danh sách các khóa học do Viện Phát triển Quốc tế học tổ chức:[/B] [*][B]1.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-Dau-thau-chuong-trinh-co-ban.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc
-********* [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-Dau-thau-chuong-trinh-co-ban.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu[/URL] qua mạng[/B]
-******* Kinh phí: 1.300.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]2.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-Dau-thau-chuong-trinh-nang-cao.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.300.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]3.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-Nghiep-vu-Quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.html"]Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.300.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]4.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-Nghiep-vu-Quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh.html"]Cấp đổi chứng nhận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 500.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]5.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FGiam-doc-tu-van-Quan-ly-du-an.html"]Giám đốc tư vấn quản lý dự án[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.300.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]6.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-chi-huy-truong-cong-truong-xay-dung.html"]Chỉ huy trưởng công trường xây dựng[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.000.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]7.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-Dinh-gia-xay-dung.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.500.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]8.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FGiam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh.html"]Giám sát thi công xây dựng công trình[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]9.***[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FBoi-duong-nghiep-vu-Danh-gia-du-an-dau-tu.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]10.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FNghiem-thu-hoan-cong-thanh-quyet-toan-cong-trinh-xay-dung.html"]Nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán xây dựng công trình[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]11.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FDo-boc-khoi-luong-va-lap-du-toan.html"]Đo bóc khối lượng và lập dự toán[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]12.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FDieu-chinh-gia-va-hop-dong-XD-do-bien-dong-gia-nguyen-lieu-VLXD.html"]Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do biến động về giá nguyên liệu, vật liệu XD[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]13.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FKiem-dinh-chat-luong-cong-trinh-xay-dung.html"]Kiểm định chất lượng công trình xây dựng[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.300.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]14.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FKiem-dinh-chat-luong-cong-trinh-xay-dung.html"]Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 600.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]15.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FAn-toan-Lao-dong---Ve-sinh-Lao-dong.html"]An toàn lao động, vệ sinh lao động[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 700.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]16.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FThi-nghiem-vien-chuyen-nganh-XD-va-Quan-ly-phong-thi-nghiem.html"]Đào tạo thí nghiệm viên và quản lý phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng[/URL][/B] [/LIST]
-******* Kinh phí: 1.800.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

[LIST=1][*][B]17.****[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fchuongtrinh%2FNghiep-vu-kinh-doanh-Bat-dong-san-ca-3-linh-vuc.html"]Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh bất động sản[/URL][/B] [/LIST]
**** (Môi giới Bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý và điều hành sàn giao dịch)
-******* Kinh phí: 3.500.000/01 học viên/01 khóa học
-******* Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng

[LIST=1][*][B]II.***[/B] [B]Thời gian học :*[/B] [/LIST]
-******* Lớp ngày: 8h →11h30; 14h →17h
-******* Lớp tối: 18h →21h (Hà Nội và TP Hồ Chí minh)

[LIST=1][*][B]III.*****[/B] [B]Thủ tục nhập học:[/B] [/LIST]
-******* Nộp học phí tại lớp học trước khai giảng 30 phút hoặc chuyển khoản trước khi khóa học tổ chức
-******* Nộp 02 ảnh 3*4, 01 chứng minh photo (riêng khóa học Định giá và Tư vấn giám sát, quản lý dự án nộp thêm 01 bản photo bằng tốt nghiệp).
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fiid.edu.vn%2Fdangki.html"]*[B]Bằng cách[/B][/URL][/B]
[B]-**** Hotline: Hương Dung 0986 655 600[/B]
-********* [B]Email: [email]daotao02.iid@gmail.com[/email][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]