sim nguyên kit để mãi mãi

0964.705.745
0967.824.844
0968.907.957
0967.934.734
0972.96.04.96

100k/sim/lô

call 0935440044