[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1179163/201304131540_logomoi.gif[/IMG]
Nhà bị nghiêng, bị sụp lún là nỗi lo của những người đã xây nhà mà bị sự cố như vậy. Vì thế cty chúng tôi sẽ giải quyết nỗi lo lắng đó của mọi người, được xử lý nền móng bằng thủ công nên không phải lo về vấn đề về việc ảnh hướng tới những nhà kế bên. đến với chúng tôi giá cả lại phải chăng, thao tác nhanh, xử lý gọn gàng đảm bảo chất lượng.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]